لطفا برای درخواست نمایندگی میتسویی، فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام*

نام خانوادگی*

نام محل کار / فروشگاه / شرکت / کارخانه / ...*

شماره موبایل*

آدرس ایمیل*

نام شهرستان*

تاریخ تولد*

میزان تحصیلات*

نحوه آشنایی با میتسویی*

زمینه فعالیت*

نشانی محل کار*

کدپستی*

شماره تلفن ثابت محل کار*

شماره فاکس محل کار

وب سایت

عنوان محل کار*

سمت در محل کار*

نوع مالکیت محل کار

تعداد پرسنل

مجهز به انبار*

مساحت انبار (متر مربع)

تخصص و حرفه*

آیا مجموعه شما جواز کسب دارد؟*

نام اتحادیه

فایل جواز کسب

آیا سابقه در فروش پرده هوا داشته اید؟

آیا تا به اکنون دستگاه پرده هوا نصب کرده اید؟

آیا امکان فروش در سایر شهرستان های استان خود را دارید؟

آیا علاقه به انجام نصب و خدمات پرده هوا را دارید؟

فایل عکس از کارت ویزیت

فایل عکس از سر درب محل کار

فایل یک قطعه عکس پرسنلی از مدیرعامل

فهرست