فرم درخواست خدمات پس از فروش

لطفا برای ثبت خدمات پس از فروش و پرسیدن هر سوالی از کارشناسان ما، فرم زیر را تکمیل نمایید.

  نام و نام خانوادگی*

  نام محل کار / فروشگاه / شرکت / کارخانه / ...*

  شماره موبایل*

  آدرس ایمیل

  نام شهرستان*

  تاریخ خرید دستگاه*

  شماره سریال دستگاه به مشکل خورده*

  شرح درخواست خدمات پس از فروش*

  contact us

  منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

  برای مشاوره با ما تماس بگیرید