فرم نظرسنجی

با تشکر از انتخاب محصولات میتسویی، باعث افتخار خواهد بود تا با صرف دقایقی از وقت گران بهای خود در نظرسنجی میتسویی مشارکت بفرمایید.

  الف - فروش و نصب:

  به چه میزان از کیفیت و سرعت عمل بخش فروش میتسویی راضی بوده اید؟

  به چه میزان از زمان تحویل کالای خود راضی بوده اید؟

  به چه میزان از کیفیت نصب (درصورت نصب از طرف میتسویی) راضی بوده اید؟

  به چه میزان از خوش قولی نصاب میتسویی ( درصورت نصب از طرف میتسویی) راضی بوده اید؟

  به چه میزان از عملکرد دستگاه (دستگاه ها) راضی هستید؟


  ب - خدمات پس از فروش :

  به چه میزان از کیفیت و سرعت عمل بخش اداری خدمات پس از فروش میتسویی راضی بوده اید؟

  به چه میزان از سرعت عمل در انجام خدمات راضی بوده اید؟

  به چه میزان از کیفیت محصول بعد از انجام خدمات راضی هستید؟

  به چه میزان از کیفیت کار و خوش قولی همکاران ما در انجام خدمات راضی بوده اید؟


  احتمال خرید مجدد شما از محصولات میتسویی چقدر است؟

  آیا محصولات میتسویی را به دیگران توصیه خواهید کرد؟

  نام و نام خانوادگی*

  شماره موبایل*

  نام محل دستگاه نصب شده*

  نظرات و پیشنهادات

  contact us

  منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم

  برای مشاوره با ما تماس بگیرید

  small_c_popup.png

  با ما تماس بگیرید، یا برای ما بنویسید و یا به دفتر ما بیایید.

  منتظر تماس شما هستیم.

  021 562 77 114 – 16

  021 562 77 510 – 13

  تهران، آزادگان، احمدآباد مستوفی، خیابان انقلاب، کوچه پارسا
  کد پستی : 33131-93731