میتسویی پس از چند دهه فعالیت مستمر در طراحی و تولید دستگاه های پرده هوا با عزمی راسخ ورود خود را به صنعت تهویه مطبوع اعلام می نماید

فهرست